PRODUKTER


Motstandskraftig Design För Harda Klimatförhallanden

BodarX® “Supergreenhub och Supergreenhub Acoustic” -moduler tillverkas “utan köldbrygga” tack vare patenterade tillverkningsdetaljer. Den här tillverkningsmetoden ger mycket högre värme- och akustisk isolering jämfört med Living-modeller som tillverkats med konventionella metoder.
Dessa bodar är utformade för att hålla det utvändiga klimatet ute och fungerar lika bra under vintern som de gör under sommaren.


Teknisk İnformation


Modeller

B-01

Basic

B-02

Basic

B-03

Basic

B-04

Basic

B-05

Basic

P-01

Personalbod

P-02

Personalbod

P-03

Personalbod

P-04

Personalbod

PLX

Personalbod

S-01

Sanitets

S-02

Sanitets

S-03

Sanitets

S-04

Sanitets

S-05

Sanitets

W-01

Kontorsbod

W-02

Kontorsbod

W-03

Kontorsbod

W-04

Kontorsbod

W-05

Kontorsbod - Archive

AC-01

Accommodation

AC-02

Accommodation

AC-03

Accommodation

AC-04

Accommodation

AC-05

Accommodation - Infirmary

ST-01

Staircase

ST-02

Staircase

ST-03

Staircase

ST-04

Staircase

ST-05

Staircase

K-01

Kitchen

K-02

Kitchen

K-D

Kitchen

SC-01

Mötesbod

SC-02

Mötesbod

SC-03

Mötesbod

SC-04

Mötesbod

SC-05

Mötesbod

T-01

Technic - Storage Cmplx

T-02

Technic - Cold Room

T-03

Technic - Solar Energy Hub

T-04

Technic - Battery Hub

T-05

Technic - Security