OM OSS


Vara Bodar

BodarX®; konstruerar och tillverkar personal- och kontorsmoduler för byggnadsindustrin.
Vår vision har varit att skapa en bod som är tekniskt modern men ändå med hänsyn tagen till miljön. Vårt fokus är på energibesparingar med 3 olika serier av bodar och våra val av material är alla gjorda med miljön i åtanke.

Förutom standardserien BodarX®, så har vi även utvecklat “supergreen hub” -serien som vi kallar för miljöbod. Tjockare pir isolering minskar behovet av energi för uppvärmning, medför besparingar för den dagliga driften av byggarbetsplatsen och sparar vår miljö. Vi har utvecklat ett patenterat system som innebär att våra bodar inte har köldbryggor.
Bodarna är väldigt stabila vad gäller dynamik och statik pga. En konstruktion av lätt stålkonstruktion.
De olika bodarna kan kombineras i olika utformningar för att kunden ska kunna få sin etablering efter deras behov. på marknaden.


Var Fabrik

Tillverkning av BodarX®️-moduler sker i Vixmodule Industria fabriken, som ligger i Turkiet. Fabriken har 75.000 m2 slutet område, FoU-centrum och toppmoderna tekniska tillverkningsmöjligheter och med Norranatura EU-licens.

Produkter från globalt erkända varumärken används i tillverkningen.


Vara Materialleverantörer